IV Interaktywne Warsztaty Tematyczne
„OD ROZPOZNANIA DO LECZENIA”

24 - 25 KWIETNIA 2020r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 11 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2