IV Interaktywne Warsztaty Tematyczne
„OD ROZPOZNANIA DO LECZENIA”

24 PAŹDZIERNIKA 2020r. Konferencja ONLINE „na żywo”

Platynowy Partner: GEDEON RICHTER

Image
Image

Partner: ROCHE

Image
Image
Image

MOBILE SCANMED

Image
Image

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

120,00 zł
- Lekarz, Patomorfolog 

120,00 zł - Cytodiagnosta

120,00 zł - Pielęgniarka, Student

 

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w warsztatach
    (materia będzie dostępny
    na platformie przez 21 dni
    po warsztatach. )
2)  certyfikat uczestnictwaOPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „GINEKOLOGIA POZNAŃ”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2