IV Interaktywne Warsztaty Tematyczne
„OD ROZPOZNANIA DO LECZENIA”

24 - 25 KWIETNIA 2020r.

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

320,00 zł
- Lekarz, Patomorfolog 
zgłoszenie do 29 marca 2020r.
370,00 zł - Lekarz, Patomorfolog
zgłoszenie od 30 marca 2020r.
420,00 zł - Lekarz, Patomorfolog
zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

200,00 zł - Cytodiagnosta
150,00 zł - Pielęgniarka, Student

400,00zł - Kurs kolposkopowy
Oddzielna Rejestracja

INFORMACJE O REJESTRACJI NA KURS 


UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


150,00 zł
- koszt uczestnika
150,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „GINEKOLOGIA POZNAŃ”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 29 marca 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2