IV Interaktywne Warsztaty Tematyczne
„OD ROZPOZNANIA DO LECZENIA”

24 PAŹDZIERNIKA 2020r. Konferencja ONLINE „na żywo”

Platynowy Partner: GEDEON RICHTER

Image
Image

Partner: ROCHE

Image
Image
Image

MOBILE SCANMED

Image
Image

Szanowni Państwo

       Epidemia, którą aktualnie przeżywamy pokrzyżowała nasze plany organizacji IV edycji Warsztatów Tematycznych „OD ROZPOZNANIA DO LECZENIA” w kwietniu 2020 roku. Zmieniając termin naszej konferencji nie zdawaliśmy sobie sprawy z powagi sytuacji i nie zakładaliśmy pesymistycznie wielomiesięcznego scenariusza trwania tej sytuacji. Dzisiaj wiemy, że do bliżej nieokreślonej przyszłości należy odłożyć formę tradycyjnych spotkań naukowo-szkoleniowych, których edycję rozpoczęliśmy w 2013 roku. Pojawienie się epidemii może na trwale zmienić formę nie tylko edukacji uniwersyteckiej ale również szkolenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego.

       Zdając sobie sprawę z tego, że nie możemy poddać się bezwolnie narzuconym nam przez sytuację rygorom, które uniemożliwiają nasze ponowne z Państwem spotkania, chcemy na przekór przeciwnościom zaproponować kompromisową formę kontynuacji naszych warsztatów, przyjmując formę „on line”. Całkowity brak doświadczeń w organizacji tego typu przedsięwzięć powoduje, że na początek pragniemy w nowej konwencji spotkać się z Państwem jeszcze w tym roku przedstawiając okrojony program warsztatów kwietniowych.

      Naszym zamiarem jest skupienie się na tym, co Państwo uznawali w poprzednich latach za najbardziej interesującą część „warsztatów” czyli ich stronę praktyczną, interaktywną i ukazującą nowości w wykrywaniu patologii szyjki macicy. Obiecywane nowości to niewątpliwie prezentacja tzw. „sztucznej inteligencji” wykorzystywanej przez kolposkopistów w zachowaniu poprawności postępowania diagnostycznego. Kolejna nowość to propozycja obiektywizacji wyboru miejsca do biopsji za pomocą techniki pozakolposkopwej czyli FDR.    

      Niewątpliwie rok 2020 można z wielu względów uznać za przełomowy. Czekając na skuteczne leczenie i profilaktykę zakażeń wirusem Covid 19 możemy po raz pierwszy przedstawić Państwu nowe możliwości terapii zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego. Ta nowa jakość możliwości pomocy kobietom zakażonym HPV zmienia też nasze podejście do postępowania w wybranych, nieprawidłowych rozpoznaniach cytologicznych. W Polsce codziennie diagnozowane są tysiące takich pacjentek. Po wykluczeniu patologii wymagającej leczenia zabiegowego i udokumentowaniu infekcji wirusowej mogliśmy dotąd jedynie czekać biernie na rozwój wydarzeń obserwując cytologicznie i kolposkopowo ewentualną regresję lub progresję zachodzących zmian. Nie mieliśmy dotychczas metod pozwalających na skuteczną eliminację wirusa u osób zakażonych, co pozwoliłoby na niedopuszczenie do inicjacji lub przerwanie już istniejącego procesu kancerogenezy. Dzisiaj należy powiedzieć, że doszło do przełamania tej niemożności i jesteśmy w stanie skutecznie pomóc osobom zakażonym onkogennymi typami HPV. Jest to rewolucyjny krok naprzód w procesie skutecznej, nieinwazyjnej terapii zapobiegającej tworzeniu stanów przednowotworowych w kontekście zwalczania nowotworów HPV-zależnych. Pojawienie się tej terapii pozwoliło na „domknięcie” panelu metod diagnostycznych i terapeutycznych, które aktualnie stały się kompletne. Możemy nie tylko skutecznie chronić przed zakażeniem wirusowym ale również diagnozować i leczyć pacjentki na każdym etapie tworzenia się nowotworu HPV-zależnego. Kolejna odsłona Warsztatów „Od rozpoznania do leczenia” może się odbyć po raz pierwszy w oparciu o pokazanie naszej skuteczność medycznej w każdej z analizowanych sytuacji klinicznych. Wagę terapii antywirusowej podkreśla fakt, że była jednym z wiodących tematów ostatniego kongresu ASCCP i EUROGIN czyli dwóch konferencji wyznaczających aktualnie najważniejsze kierunki rozwoju diagnostyki i terapii zakażeń HPV na świecie. Po raz pierwszy w Polsce pokażemy Państwu na przykładzie rzeczywistych przypadków klinicznych skuteczność nowej terapii zwalczającej zakażenie HPV HR. Analiza poszczególnych sytuacji klinicznych będzie połączeniem najnowszej diagnostyki cytologicznej prowadzonej na bazie LBC, techniki immuocytochemicznej, metylacyjnej oraz badań molekularnych identyfikujących materiał genetyczny wirusa brodawczaka ludzkiego.

         Podobnie jak uprzednio pomimo zmiany konwencji organizacji „Warsztatów” zapraszamy Państwa do czynnego w nich udziału. Każda z sytuacji klinicznych będzie analizowana na podstawie dokumentacji cytologicznej, histopatologicznej i kolposkopowej przez doświadczonych cytodiagnostów, patomorfologów i kolposkopistów. Państwo będą mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności poprzez interaktywne „on line” włączenie się do analizy każdego z omawianych przypadków klinicznych, zadawanie pytań i anonimowe głosowanie, co do ostatecznego rozpoznania. Zarówno głosowanie jak i zadawanie pytań „on line” umożliwi specjalna aplikacja udostępniona dla uczestników „Warsztatów” przez organizatora konferencji czyli Agorę.

         Dla wszystkich zainteresowanych zarówno wykłady jak i interaktywne warsztaty kolposkopowe będą dostępne jeszcze przez 21 dni po zakończeniu konferencji, która w dniu 24 października będzie Państwu prezentowana w czasie rzeczywistym ze studia w Poznaniu.

Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w kolejnych „Warsztatach” będących naszym pierwszym spotkaniem z Państwem w konwencji „on line”.

 

 Prof. dr hab. Witold Kędzia         

TERMIN
KONFERENCJI

24 października 2020r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

KONFERENCJA ONLINE

Concordia Design Poznań

Image

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2