IV Interaktywne Warsztaty Tematyczne
„OD ROZPOZNANIA DO LECZENIA”

23 - 24 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

            Dwa lata minęły od ostatniej edycji warsztatów diagnostycznych pokazujących możliwości profilaktyki i wczesnego wykrywania i rozpoznawania patologii szyjki macicy. Rok 2020 traktujemy jako przełomowy. Niewątpliwie po raz pierwszy możemy powiedzieć o powstaniu zupełnie nowych możliwości farmakologicznego zwalczania zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego. Jest to nowa jakość terapii nieosiągalnej dotychczas, która zupełnie zmienia i przebudowuje nasze podejście do pacjentek z nieprawidłowymi wynikami oceny rozmazu cytologicznego zakażonych HPV. W Polsce codziennie są diagnozowane tysiące takich pacjentek. Po wykluczeniu patologii wymagającej leczenia zabiegowego i udokumentowaniu infekcji wirusowej mogliśmy dotąd jedynie biernie czekać  na rozwój wydarzeń obserwując cytologicznie i kolposkopowo ewentualną regresję lub progresję zachodzących zmian. Nie mieliśmy dotychczas metod pozwalających na skuteczną eliminację wirusa u osób zakażonych, co pozwoliłoby na niedopuszczenie do inicjacji lub przerwanie już istniejącego procesu kancerogenezy. Dzisiaj należy powiedzieć, że doszło do przełamania tej niemożności i jesteśmy w stanie skutecznie pomóc osobom zakażonym onkogennymi typami HPV. Jest to rewolucyjny krok naprzód w procesie skutecznej, nieinwazyjnej terapii zapobiegającej tworzeniu stanów przednowotworowych w kontekście zwalczania nowotworów HPV-zależnych. Pojawienie się tej terapii pozwoliło na „domknięcie” panelu metod diagnostycznych i terapeutycznych, które aktualnie stały się kompletne. Możemy nie tylko skutecznie chronić przed zakażeniem wirusowym ale również diagnozować i leczyć pacjentki na każdym etapie tworzenia się nowotworu HPV-zależnego. Kolejna IV odsłona Warsztatów „Od rozpoznania do leczenia” może się odbyć po raz pierwszy w oparciu o pokazanie naszej skuteczność medycznej w każdej z analizowanych sytuacji klinicznych. Wagę terapii antywirusowej podkreśla fakt, że była jednym z wiodących tematów ostatniego kongresu ASCCP i EUROGIN czyli dwóch konferencji wyznaczających aktualnie najważniejsze kierunki rozwoju diagnostyki i terapii zakażeń HPV na świecie.    

            Wzorem lat ubiegłych chcemy położyć nacisk na praktyczną stronę omawianych zagadnień. Stąd też po raz pierwszy, każda z sesji będzie poprzedzona wprowadzającym przykładem klinicznym będącym „żywym” dowodem, że to co jeszcze kilka lat temu było skomplikowane dzisiaj jest osiągalne i rozwiązywalne. Głównym nurtem naszego spotkania jest praktyka kliniczna stąd też kolejny kurs "ABC Kolposkopii" organizowany przez Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy z siedzibą w Krakowie. Tegoroczna edycja kursu w Poznaniu stworzona dzięki uprzejmości prof. dr hab. Roberta Jacha z UJ w Krakowie daje niepowtarzalną szansę nabycia certyfikowanych umiejętności prowadzenie diagnostyki kolposkopowej. Za udział w kursie "ABC Koposkopii" uczestnik uzyskuje 6 punktów edukacyjnych. Jest to wstęp do otrzymania Europejskiego Certyfikatu Kolposkopii, który otrzymują posiadacze 20 punktów edukacyjnych po odbyciu kolejnych kursów typu "ABC Kolposkopii". Po raz pierwszy w Polsce pokażemy państwu na przykładzie rzeczywistych przypadków klinicznych skuteczność nowej terapii zwalczającej zakażenie HPV HR. Analiza poszczególnych sytuacji klinicznych będzie połączeniem najnowszej diagnostyki cytologicznej prowadzonej na bazie LBC, techniki immuocytochemicznej, metylacyjnej oraz badań molekularnych identyfikujących materiał genetyczny wirusa brodawczaka ludzkiego. Podobnie jak uprzednio zapraszamy Państwa do czynnego udziału w warsztatach. Każda z sytuacji klinicznych będzie analizowana na podstawie dokumentacji cytologicznej, histopatologicznej i kolposkopowej przez doświadczonych cytodiagnostów, patomorfologów i kolposkopistów. Będą mieli Państwo okazję do sprawdzenia swoich umiejętności poprzez interaktywne włączenie się do analizy każdego z omawianych przypadków klinicznych i anonimowe głosowanie, co do ostatecznego rozpoznania.

Serdecznie zapraszam Państwa do Poznania i udziału w kolejnych IV Warsztatach.

Prof. dr hab. Witold Kędzia          

TERMIN
KONFERENCJI

23 - 24 października 2020r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Andersia ****

ul. Kościuszki 42 Poznań

Image

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI:

320,00 zł
- Lekarz, Patomorfolog 
zgłoszenie do 30 września 2020r.
370,00 zł - Lekarz, Patomorfolog
zgłoszenie od 1 października 2020r.
420,00 zł - Lekarz, Patomorfolog
zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

200,00 zł - Cytodiagnosta
150,00 zł - Pielęgniarka, Student

400,00zł - Kurs kolposkopowy
Oddzielna Rejestracja

INFORMACJE O REJESTRACJI NA KURS 


UWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


150,00 zł
- koszt uczestnika
150,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów
8)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „GINEKOLOGIA POZNAŃ”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 11 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2